Bläddra

Projekt i praktiken : att leda projekt och åstadkomma förändring

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Projekt i praktiken : att leda projekt och åstadkomma förändring

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Projekt i praktiken vänder sig till studenter på grundläggande nivå och till yrkesverksamma som behöver en handbok i ämnet. På bokens webbplats under fliken extramaterial finns också ett omfattande digitalt material med bland annat kursupplägg, bildmaterial från boken, lästips och slides till varje avsnitt. Boken beskriver konkret och pedagogiskt metoder och arbetssätt för att leda och arbeta i projekt. Läsaren får nödvändiga kunskaper om projektets grunder, mål, milstolpar och implementering och en redogörelse av centrala modeller för projektledning. Bengt-Erik Larsson behandlar de olika typer av problem och möjligheter som möter projekt i praktiken. Boken är uppdelad i flera korta kapitel vilket gör den lättläst. De olika avsnitten hänger samman på ett bra sätt och ger både en tydlig struktur och en heltäckande genomgång av projektarbetet. Det är ett brett spektrum av viktiga projektföreteelser i både privata och offentliga verksamheter som behandlas. Rolf A. Lundin, professor i företagsekonomi, Internationella handelshögskolan i Jönköping Boken ger en utmärkt överblick över arbetssätt och metoder för planering och ledning av projekt. Den är kortfattad men innehållsrik och beskriver träffsäkert projektets viktigaste beståndsdelar. Rekommenderas! Göran Lindahl, docent, Construction Management, Chalmers tekniska högskola