Bläddra

Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater. SOU 2012:94 : delbetänkande från 2011 års vallagskommitté

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Val och folkomröstningar
Köp här

Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater. SOU 2012:94 : delbetänkande från 2011 års vallagskommitté

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Val och folkomröstningar
Köp här
Sex partier strax över småpartispärren stör proportionaliteten!

Presenterar två huvudalternativ för att lösa svårigheterna med att bevara den riksproportionella representationen i riksdagens mandatfördelning. Förordar att det nuvarande valsystemet kompletteras med bestämmelser om återföring av mandat. Detta ska ske i de fall ett parti fått totalt fler mandat vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten än vad den riksproportionella fördelningen motsvarar. Återförda mandat ska fördelas mellan övriga partier i resp. valkrets.
Tar också upp förslag som gäller:
  • Valkretsindelningen för riksdagsval i Västra Götalands län samt valkretsindelninngen för kommuner och landsting
  • Förhandsanmälan av partier för deltagande i val
  • Samtycke till kandidatur: för att förhindra nomineringar av personer som absolut inte vill kandidera
  • Partisymboler på valsedlarna