Bläddra

Prövning av skattemål. Bevis 3

Köp här

Prövning av skattemål. Bevis 3

Köp här

Den tredje antologin i serien Bevis. Bygger på bearbetade examensarbeten utförda på juristlinjen av Hedvig Cassne, Fredrik Hammarström och Johan Schauman och behandlar frågor kring skatteprocessen, såväl när det gäller taxering och förfarandet i skattemål som när det gäller prövningen av skattebrott.