Bläddra

Psalmer för folket : om Luthers psalmer i Den svenska psalmboken

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Kristna riktningar Musik Musik: stilar och genrer Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiös och sakral musik
Köp här

Psalmer för folket : om Luthers psalmer i Den svenska psalmboken

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Kristna riktningar Musik Musik: stilar och genrer Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiös och sakral musik
Köp här
»Psalmer för folket på modersmålet« med ord »sammansmälta med vackra melodier« var en del av Luthers program. Hans egna texter och melodier bidrog till att realisera detta. Denna bok handlar om de 16 psalmer av Luther som finns i Den svenska psalmboken 1986. »Vår Gud är oss en väldig borg« är den kanske mest kända. Om texterna skriver Inger Selander, Lars Eckerdal och Per Olof Nisser, om melodierna Hans Bernskiöld. I en inledning presenteras framväxten av den nya sången och Luthers tankar kring musik och psalmsång. Texterna är hämtade ur verket Psalmernas väg som innehåller kommentarer till alla psalmbokens psalmer. Band 1 (psalmerna 1–204) finns utgivet och band 2 (psalmerna 204–420) kommer hösten 2017. Band 3 (psalmerna 421–700) är planerat till 2019. Verket är det första i sitt slag på svenska sedan slutet av 1800-talet.