Bläddra

Psykodynamisk behandling vid panikstörning

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Psykodynamisk behandling vid panikstörning

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vissa individer har en ökad sårbarhet som gör att påfrestningar och stressande livshändelser kan utlösa tillstånd av panik. Inom kognitiv beteendeteori anser man att patienten felaktigt tolkar olika livshändelser i termer av en förestående katastrof, och att det är detta som utlöser paniken. Denna bok fokuserar på den psykologiska innebörden av en panikattack, och på psykodynamisk behandling som ensam metod eller som komplement till andra behandlingsmetoder vid panikstörning. Författarna hävdar att den innebörd som individen tillskriver en viktig händelse, tillsammans med de affektiva symtom som händelsen utlöser, spelar en avgörande roll vid utvecklandet av panikattacker. Boken redogör för de psykologiska faktorer som är vanliga vid panikstörning och ger konkreta förslag till hur psykoterapeuter kan lägga upp behandlingar med dessa faktorer i fokus inom ramen för en psykodynamisk psykoterapi. Syftet är att hjälpa kliniker som arbetar med panikstörning och agorafobi att utveckla nya terapeutiska strategier. Metoden kallas Panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi, PFPP. Framställningen kompletteras med en mängd kliniska exempel. Psykodynamisk behandling vid panikstörning är en handledning för psykoterapeuter, psykologer, läkare och andra som arbetar med personer med panik- och ångeststörningar, samt för dem som utbildar sig inom det psykoterapeutiska fältet.