Bläddra

Psykologi : om varför vi tänker, känner och handlar som vi gör

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Psykologi : om varför vi tänker, känner och handlar som vi gör

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Psykologi – om varför vi tänker, känner och handlar som vi gör levandegör den psykologiska kunskapen genom att i olika teman sätta fokus på frågor som Vem är jag? Varför känner jag som jag gör? Hur samspelar vi människor med varandra? Varje tema/problemställning blir belyst utifrån olika teoretiska perspektiv och de många exemplen förstärker den nära kopplingen mellan vardagsverklighet och teori. På detta sätt vill boken engagera eleven och motivera henne att forma och utveckla sin kunskap och sitt tänkande i psykologiämnets så väsentliga livsfrågor. Ny upplaga I denna nya upplaga har läromedlet utvecklats för att passa de nya gymnasiekurserna Psykologi 1, 2a och 2b. Utöver en viss uppdatering finns här två helt nyskrivna kapitel, om de teoretiska perspektiven och deras historia samt livsstilspsykologi. Digital del I läromedlets digitala del finns en interaktiv version av boken inläst med textföljning. Där finns även tre kapitel som handlar om vetenskap och forskning, teoretiska perspektiv på psykologin och livsstilspsykologi. Digital del Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning Tre extrakapitel om vetenskap och forskning, teoretiska perspektiv och livsstilspsykologi Nedladdningsbara Mp3-filer Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil I våra digitala läromedel kan du alltid söka i innehållet. Du kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. Läromedlets digitala del aktiveras med koden som finns i elevboken.