Bläddra

PULS Geografi 4-6 Världen (Tidigare utgåva) Grundbok

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

PULS Geografi 4-6 Världen (Tidigare utgåva) Grundbok

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Sverige
I PULS Geografi 46 Sverige beskrivs vårt land ur ett geografiskt perspektiv.

Boken inleds med ett kapitel om kartor. Sedan följer ett kapitel som beskriver Sveriges olika geografiska områden och klimat.

I kapitlen Jordbruket, Skogen, Hav, Sjö och älv och Berget beskrivs hur människor brukat och brukar naturresurserna.Sist i boken finns en uppslagsdel med Sveriges landskap.

NYHET!
Geografi Sverige för interaktiv skrivtavla
Varför bara titta på kartorna? när man kan laborera med och rita på dem medan man diskuterar. Vad betyder olika karttecken? Hur kan man se var en sjö ligger? Upptäck det här! Sverigekartan utgör stommen och ni bygger själva upp den i samma takt som ni vidgar kunskaperna. Med detta verktyg stärker du undervisningen genom att bilder sätts i fokus. Interaktiviteten i bilderna gör att du får igång pedagogiska diskussionerna med eleverna. Tillsammans får ni syn på samband, orsak och verkan i vår svenska geografi. Se demo här.

Europa
I PULS Geografi 46 Europa beskrivs vår egen världsdel; hur de olika områdena ser ut och hur samspelet mellan människor och natur fungerar, var naturtillgångarna finns, hur klimat och väder varierar och hur människor lever och arbetar.

Europa är indelat i regioner för att det ska bli lättare att jämföra likheter och olikheter.

Varje region avslutas med en berättande text och en översikt med fakta som areal, folkmängd, största stad osv.

Världen
I PULS Geografi 46 Världen beskriver kapitlet Vår jord hur jorden formats och formas och hur människor använder naturtillgångarna i de olika naturtyperna.

Världsdelarna beskrivs först övergripande, sedan följer beskrivning av ett par representativa länder per världsdel.

I PULS Geografi 46 finns till varje grundbok även aktivitetskort samt kopieringsunderlag med kartor. Aktivitetskorten leder eleverna på uppdrag i Sverige, Europa och Världen. Kartorna är över Sveriges landskap, Europas regioner samt världsdelarna.