Bläddra

Queering Sápmi : sámij subttsasa dåbbelin miere

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Genusvetenskap Homosexualitet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Ursprungsbefolkningar

Queering Sápmi : sámij subttsasa dåbbelin miere

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Genusvetenskap Homosexualitet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Ursprungsbefolkningar
Ållo dárbahij dagáduvvat, valla ij mige dáhpaduvvam Gidán 2011 ällim moattes gudi lidjin gullam jali ussjolam sáme HBTG-almatjis. Google-åhtsåmijn “homosexuell same” vattij dejvadallamijt degu ”Vad kallas en samisk bög? Stjärtlapp!” ja lenka rassistiska bloggajda. Vuonan gávnnuj LHS - Nettverk for lesbiske og homofile samer, värmmádak gut lij gájbbedam guoradallamrapportav (Fafro 2009:26) manna lij boados at dat ij gávnnum guoradallam at kujnagisá ja homoseksuälla sáme e vuojnnusij boade degu dal sáme sebrudagán degu dajs niellja rijkajs. At dat ij la dan diehti at sábme la ienep jali binnep homofoba gå ietjá sebrudagá, dat la farra rassjmodum sebrudahka dan diehti gå la kolonialiseridum ja diskrimineridum ja sjaddam garrasup sebrudak ienebut dan diehti gå la aktavuohta. Ållo vuosedij at juoga hähttuj dagáduvvat, valla viehka binná dagáduváj, juoga dal HBTQ-organisasjåvnå guovlojs sáme sebrudagájs. Ålos vilá ussjolin jus e-heteroseksuälla sáme gávnnujin; “Jus nav de luluv mån iejvvit soabmásav?”. Da gávnnujin aj jiena ma miejnnijin at hbtq dåssjå lij “måvtågatjálvis” ja at gávnnuji “Ájnnasup gatjálvis barggat sámen”. Da nasjonála hbtq-organisasjåvnja joarkkin at åvddål válldet ietjá juohkkusit åvddål sáme såjogijt. Guokta prosjäktadåjmadiddje loakkeduvájga dassta mij dåbddo tjoajves vájmmuj Ubbmemin tjåhkkåhijma, Elfrida ja Sara, ja biejajma mannuj jurddagav dahkat såjoprosjevtav sáme sebrudagán. Måj loakkeduvájma dat gássjelis ja bavlagis. Dassta at dåbdduj munnu tjåjvijs ja vájmojs at dat galgaj sjaddat ájnas ja mielladabrre. Munnu berustibme ja barggo sjattaj nannusup madi enabut diedojt gávnajma ja madi ienebuj måj ságastijma. Da sáme HBTQ-almatja majt måj iejvvijma ja maj rádedijma prosjäkta jurddagav dåbddin dav vaj dat lij gássjel iesj dahkat rievddamusáv. Moattes lidjin duosstam vuosstehágov gå lidjin vuojnnusij gähttjalam oadtjum gatjálvisáv fert láhkáj. Muhtema e dåbddåm ietjá sáme HBTQ-almatja ållik, vil binnep soabmásav gejna ráhtjat aktan ja ålos vuojnnin dav degu at dat ij la máhttelis årrot rabás suv ietjas lagámusájda, ja ájn binnep dan almulasj lanján. Valla da lidjin åvtårádaga: “Dahkit dav! Dåj hähttubihtte doajmmat dav prosjevtav!”. Dat lij nav dat álgij.