Bläddra

Queering Sápmi : samiska berättelser bortanför normen

Queering Sápmi : samiska berättelser bortanför normen

Vem är du? Vem är du i andras ögon? Hur påverkar omgivningen dina livsval, vem du kan vara och hur du mår?
I den här boken kan du läsa berättelser som börjar i de frågorna. Livsberättelser som hittills inte fått utrymme eller som aktivt tystats ner. De som berättar är samiska personer som utmanar normer om kön och sexualitet.
Deras berättelser gäller oss alla, om vi bara vågar ifrågasätta os själva och det vi brukar ta för givet. Boken är ett av resultaten i projektet Queering Sápmi.

Under drygt två år har projektledarna Elfrida Bergman och Sara Lindquist träffat människor som velat berätta om sina liv, erfarenheter och villkor som samiska hbtq-personer. Det är berättelser om våld, hot och instängdhet men också om det befriande i att vara sig själv, att våga bryta mot normerna och själv diktera sina livsvillkor. Och givetvis är det berättelser om förälskelse, lust och djup kärlek.

Texterna består av en slags dokumentär poesi, subjektiva minnen och berättelser som på ett magiskt vis sätter fingret på det fantastiska och svåra i att vara människa. Plötsligt handlar det inte bara om det queersamiska, utan om erfarenheter som de flesta människor kan relatera till och bli berörda av.

I boken porträtterats alla deltagare av fotograf Sara Lindquist som med sitt starka bildspråk skildrat personernas berättelser och identiteter. De som inte kunnat vara offentliga med sin historia har också fått ansikten, genom kollage och statister som lånat ut sina ansikten till De Tystade.

Det här är ett världsunikt projekt. För första gången får queera personer från ett av världens urfolk komma till tals och göra sina röster hörda. Det är en bok som genom sina berättelser och fotografier öppnar en diskussion om normer, hur de skapar trygghet och tillhörighet men samtidigt begränsar oss och våra mänskliga uttryck. Och det är slående hur bred målgrupp som redan har visat intresse för boken, både i Sverige, Norden och utanför Europa.