Bläddra

Quest A Lärarhandledning

Quest A Lärarhandledning

Köp här

Vad är Quest? Färgstarka, läckra textböcker och övningsböcker med möjlighet att skriva direkt i.

Förutom intresseväckande texter med något för alla, från populärkultur till vetenskap, innehåller Quest systematisk färdighetsträning som utvärderas med checklistor och bedömningsmatriser.

Quest finns för engelska 5 och 6 på de studieförberedande programmen. De innehåller text- och övningsbok där elevcd (mp3), Lärar-cd, lärarhandledning och gratis interaktiva webbövningar finns.