Bläddra

Radar i skärgården

Kategorier: Navigation och sjömanskap Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Köp här

Radar i skärgården

Kategorier: Navigation och sjömanskap Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Köp här
Nu utkommer en utökad och omarbetad andra upplaga av "Radar i skärgården". Boken är utökad med 13 sidor.
Boken är avsedd både som läro- och handbok för den som vill kunna behärska radarn vid navigering inomskärs. Boken är försedd med utförliga illustrationer i färg samt ett omfattande sakregister.

Börje Wallin, välkänd författare av nautisk litteratur, beskriver utförligt och pedagogiskt hur man ställer in och arbetar med radarn vid navigering i skärgården och hur man med hjälp av radarn undviker kollisioner.

Ur innehållet:
*Radarn är ett fantastiskt instrument
*Starta
*Ställ in bild
*Förstå radarbilden
*Olika presentationssätt
*Radarnavigering
*Kollidera inte i dimma - med hjälp av radar