Bläddra

Räkna med 6-åringen – matematikdiagn inf skolstart

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Räkna med 6-åringen – matematikdiagn inf skolstart

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Räkna med 6-åringen är ett diagnosmaterial som kan användas i förskoleklass eller vid skolstart för att ge läraren en uppfattning om elevernas räkneberedskap.


Räkna med 6-åringen är ett material där utgångspunkten är en separat färgplansch på vilken man ser människor som stå i kö. Utifrån planschen görs en samtalsintervju med eleven. I materialet finns intervjufrågor till kön, handledning och resultatblankett samt förslag till uppföljning. Stor vikt har lagts just vid uppföljningen. Till hjälp finns kopieringsunderlag till flera spel samt tips på lekar, ramsor och sånger som är räknestimulerande.


Räkna med 6-åringen passar dig som:
• Vill få en uppfattning om dina elevers matematikkunskaper
• Söker ett material som utgår ifrån en samtalsbild
• Vill ha tips på spel, lekar och sånger som har anknytning till matematik


 Författare till Räkna med 6-åringen är Karin Danielsson och Laila Modin.