Bläddra

Rätt Moms 2010

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Rätt Moms 2010

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Rätt Moms är en uppslagsbok och en handbok med råd och ansvisningar för både nationell och internationell handel. Boken innehåller cirka 500 sökord som presenteras i alfabetisk ordning och utkommer varje år uppdaterad utifrån förändringar i momslagstiftningen. I boken finns ett stort antal exempel som enkelt och pedagogiskt visar hur olika situationer kan hanteras. I och med att reglerna avseende tjänstehandel och återbetalning av utländsk moms ändras från och med 2010 införs de största förändringarna av momsreglerna sedan EU-inträdet 1995. Alla exempel på blanketter, fakturor och bokföring som ingår i många sökord har uppdaterats utifrån 2010-års nya momsregler.

Rätt Moms är ett oumbärligt verktyg för alla som kommer i kontakt med moms. Boken kan användas av dig som arbetar med reskontra, är ekonomiassistent, redovisningschef, ekonomichef, skattechef, redovisningskonsult, egenföretagare och företagsledare.

Rätt Moms har skrivits av Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl. Båda författarna har praktisk erfarenhet från skatteförvaltningen och arbetar sedan länge med momsfrågor på Svenskt Näringsliv respektive Ernst & Young.