Bläddra

Rätt Moms 2013

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Rätt Moms 2013

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Rätt Moms 2013 en verkligt lättanvänd uppslags- och hand¬bok för alla som arbetar med fakturering, reskontra och ekonomi. Boken innehåller mer än 500 sökord med råd och anvisningar för både nationell och inter¬nationell handel. Vi har i år utökat antalet sökord för att ytterligare förenkla för läsaren. Årets bok är uppdaterad för alla nya faktureringsregler som gäller från och med 1 januari 2013 ? regler som berör alla företag oavsett verksamhet. I flera lagar finns regler för hur en faktura ska se ut, men de mest detaljerade kraven återfinns i momslag¬stiftningen. Vilka uppgifter måste kvitton, fakturor och kredit¬notor innehålla, vilket lands faktureringsregler ska tillämpas vid internationell handel och måste man fakturera oftare nu? Rätt Moms innehåller en stor mängd fakturaexempel, alla uppdaterade med hänsyn till de nya reglerna.

Rätt Moms 2013 tar hänsyn till att mycket hänt på momsområdet sedan 2012 års utgåva. Bland nyheterna märks nya regler för handel med avfall, skrot och vissa metaller. Inte bara skrotföretag berörs, utan alla företag som får ersättning för sitt avfall kan omfattas av reglerna. Skattesatser har förändrats i Europa. EU har börjat se över regler om presentkortshantering och har i det så kallade voucherdirektivet föreslagit riktlinjer för momshanteringen i de olika medlems¬länderna. Skatteverket har tagit ställning i olika momsfrågor och deras synsätt har publicerats i ett antal ställningstaganden. Under 2012 sänktes momsen på restaurangtjänster till 12 procent vilket bland annat givit upphov till frågor i samband med representation och konferenser.