Bläddra

Rättegång. Femte häftet

Köp här

Rättegång. Femte häftet

Köp här

I detta femte häfte behandlas det ordinarie förfarandet i tvistemål: förberedelse, huvudförhandling och dom, förundersökning, förutsättningar för åtal samt huvudförhandling. Förfarandet i överrätt behandlas i en sjätte del av detta arbete som författats av Lars Welamson.Se även övriga delar av serien Rättegång, som behandlar den svenska civil- och straffprocessen:
Rättegång I

Rättegång II

Rättegång III

Rättegång IV

Förfarandet i överrätt behandlas i en sjätte del:
Rättegång VI

Arbetet är huvudsakligen avsett som kurslitteratur i juristutbildningen, men har även kommit att bli standardverket på processrättens område.