Bläddra

Rättegång. H. 3

Köp här

Rättegång. H. 3

Köp här
Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder, straffprocessuella tvångsmedel, omröstning, domens rättskraft, rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning.
Se även övrigar delar av serien Rättegång, som behandlar den svenska civil- och straffprocessen:


Rättegång IRättegång IIRättegång IVRättegång VFörfarandet i överrätt behandlas i en sjätte del:


Rättegång VIArbetet är huvudsakligen avsett som kurslitteratur i juristutbildningen, men har även kommit att bli standardverket på processrättens område.