Bläddra

Rättsfall från hovrätterna. Årsbok 2012 (RH) : samt register 2008-2012

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Rättsfall från hovrätterna. Årsbok 2012 (RH) : samt register 2008-2012

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Referat av rättsfall i hovrätterna under 2012 som domstolarna själva bedömt vara av mer allmänt intresse. Innehåller dessutom ett systematiskt register med författningsregister och ett alfabetiskt sökregister för åren 2008-2012.