Bläddra

Rättsfallssamling i rättsinformatik : 2019/20

Kategorier: Forskning och informationshantering Informatik Juridik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden
Köp här

Rättsfallssamling i rättsinformatik : 2019/20

Kategorier: Forskning och informationshantering Informatik Juridik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden
Köp här
Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2019. Rättsfallssamlingen i rättsinformatik kompletteras av en författningssamling inom samma ämnesområde.