Bläddra

Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här
Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammetatt förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklaravarje rättskällas styrkor och svagheter samt hur rättskällorna samverkar.Boken behandlar:
• Författningar
• Rättspraxis
• Förarbeten
• Handelsbruk
• Analogier och motsatsslut
• Soft law och vägledande råd
• Juridisk litteratur
• Utländsk rätt
• Grundläggande principer och fria lämplighetsöverväganden