Bläddra

Rättsregler : en introduktion till juridiken

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor

Rättsregler : en introduktion till juridiken

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Rättsregler är en uppskattad grundbok som ger enkla och tydliga förklaringar kring juridisk metod och beslutsfattande. I boken behandlas hörnpelarna i den demokratiska rättsstaten: maktdelningen och de grundläggande principerna för rättskipning, förvaltning och kontroll, ur ett juridiskt perspektiv. Författarna ger en översikt av rättssystemets uppbyggnad och indelning, där de framhåller särdragen i olika typer av rättsregler samt går igenom lagtolkningsmetoder och beskriver hur man hittar i olika rättskällor. Med åren har den internationella rätten vuxit i takt med en tilltagande globalisering och fått allt större betydelse för tillämpningen av svensk rätt. I denna åttonde upplaga är dessa avsnitt grundligt upp­daterade, liksom lagar och allmänna händelser på det juridiska området. Genom att sätta in och förklara rättsreglerna i sitt ekonomiska och sociala sammanhang passar Rättsregler särskilt väl till olika introduktions­­kurser i juridik. Den passar också som kurslitteratur för praktiskt inriktad utbildning på akademisk nivå, t.ex. PA-utbildningar, socialt arbete och rektorsutbildning.