Bläddra

Rättssociologi som rättsvetenskap

Kategorier: Juridik
Köp här

Rättssociologi som rättsvetenskap

Kategorier: Juridik
Köp här

Rättssociologi kan sägas vara såväl en rättsvetenskap som en samhällsvetenskap. Ett och samma problem kan vara relevant för båda områdena. Detta gäller både teoretiskt och metodologiskt. Det som är gemensamt för rättsdogmatiken och rättssociologin som rättsvetenskap är intresset för rättsordningen.

I denna bok samlas ett antal artiklar på temat rättssociologi som rättsvetenskap. Det innebär att boken vänder sig till såväl jurister och juridikstuderande som samhällsvetare och rättssociologistudenter. Genom artiklar om teori- och metodfrågor förs läsaren in i frågeställningar som i övrigt vägt lätt inom rättsvetenskapen. Den moderna rättens kännetecken behandlas i en grundlig genomgång av ramlagars innehåll och uppbyggnad, och nya rättsliga former, t.ex. reflexiv rätt. I detta perspektiv diskuteras avslutningsvis legalstrategier och relationen mellan demokrati och rätt.

Denna bok kan ses som en brygga från författarens introduktionsbok i juridik, Rättsregler, över till rättssociologin.