Bläddra

Reading Power : Aktivera elevernas tänkande när de läser

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Reading Power : Aktivera elevernas tänkande när de läser

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

I boken Reading Power får du hjälp med hur du kan lägga upp din undervisning i läsförståelse så att dina elever blir aktiva och tänkande läsare. Författaren har utarbetat en rad av lektioner som tillsammans skapar en gedigen och konkret undervisningsgång i läsförståelse av berättande texter.

Eleverna arbetar med att utveckla lässtrategierna koppla, fråga, visualisera, inferera och transformera. Varje lässtrategi har ett eget kapitel med färdiga lektionsupplägg, arbetsblad och förslag på skönlitterära texter att arbeta utifrån.