Bläddra

Redovisning i bank och försäkringsbolag

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här

Redovisning i bank och försäkringsbolag

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här
Bank- och försäkringsverksamheter spelar stora roller i samhället, såväl samhällsekonomiskt som privatekonomiskt. Detta innebär höga krav på offentlig tillståndsgivning och tillsyn av verksamheten, och krav på verksamheternas förmåga att infria sina ­ekonomiska förpliktelser. Som en följd av dessa krav har det också sedan länge uppställts särkrav när det gäller redovisningsregler för bank- och försäkringsbolag. I Redovisning i bank och försäkringsbolag behandlas redovisningsregler i bank, finans- och försäkringsbranscherna ur ett juridiskt perspektiv. Boken ger en övergripande bild av ett detaljerat rättsområde. Här presenteras gällande associationsrättsliga regelverk och framväxten av dessa verksamheters regler. Boken går igenom både nationella redovisningsregler och internationella samt EU-rättsliga regelverk. Vidare behandlas kapitaltäckningskraven och Finansinspektionens verksamhet. Boken vänder sig främst till studerande inom rättsvetenskap, handelsrätt, företagsekonomi och närliggande ämnen.