Bläddra

Redovisning och bokföring : övningsbok med lösningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Redovisning och bokföring : övningsbok med lösningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Redovisning och bokföring - med utgångspunkt i BAS-planen är ett läromedelspaket i grundläggande redovisning för högskolestudier eller annan eftergymnasial utbildning. Det består av en teoribok och en övningsbok med lösningar. Avsikten med paketet är dels att utgöra ett användbart utbildningsmaterial i bokföring där BAS-planen är den tillämpade kontoplanen, dels att presentera ämnet redovisning på ett mer koncentrerat sätt än vanligt. Stor vikt har lagts vid att förklara och diskutera termerna inkomst/utgift, intäkt/kostnad och inbetalning/utbetalning. Bokens text och övningar behandlar resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen samt de inbördes sambanden mellan dessa rapporter. I boken tas även begreppet god redovisningssed upp, liksom Bokföringsnämndens påverkan genom K-projekten.Denna upplaga är uppdaterad utifrån aktuella regelverk per februari 2019. Redovisning och bokföring lär man sig genom att öva, öva och åter öva. Arbeta därför med teoriboken och övningsboken parallellt. Teoriboken ger en orientering osch utgör ett stöd för arbetet med övningsuppgifterna.