Bläddra

Reformer och revolutioner : en kort introduktion till Sveriges ekonomiska historia, åren 1750-2010

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Reformer och revolutioner : en kort introduktion till Sveriges ekonomiska historia, åren 1750-2010

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Denna bok belyser den största förändring som mänskligheten upplevt: övergången från ett fattigt bondesamhälle till ett rikt industri- och tjänstesamhälle. I boken analyseras hur Sverige höjde sig ur den fattigdom som fram till 1800-talet utgjorde mänsklighetens normaltillstånd. Sverige jämförs genomgående med andra länder i Europa och övriga världen. Ny primärforskning och nya tolkningar presenteras.
Sverige är det land i Europa som tydligast visar upp en kombination av en stark centralstat och ett starkt folkligt frihetsideal. Detta särdrag skapades av en mängd offentliga institutioner som förankrades lokalt i hela riket. Nya sociala arenor och en utpräglad förhandlingskultur formade ett samhälle med högt förtroende och låg korruption.

Boken vänder sig dels till studenter och forskare i ekonomisk historia, historia, nationalekonomi, företagsekonomi och statskunskap, dels till gymnasielärare som söker ett komplement till dagens kurser i samhällskunskap och historia. Boken vänder sig även till en bred allmänhet som snabbt vill få en inblick i huvuddragen i Sveriges ekonomiska historia. Omfattande litteraturhänvisningar görs för vidareläsning.