Bläddra

Regering eller opposition? : regeringsbildningar i Norden och i Västeuropa under sex årtionden

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Regering eller opposition? : regeringsbildningar i Norden och i Västeuropa under sex årtionden

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Efter ett parlamentsval bildas alltid en regering. Vilket politiskt parti, eller vilka partier, som bildar regering är däremot en mer eller mindre öppen affär. Frågan blir då vilka egenskaper hos ett politiskt parti som ökar eller minskar sannolikheten för att partiet blir ett regeringsparti samt i vilken utsträckning väljarna kan påverka dessa egenskaper. Detta utgör även den övergripande frågeställningen i den här boken. Syftet är att belysa och undersöka tre olika frågekomplex: 1) vilka egenskaper hos ett politiskt parti påverkar sannolikheten för att partiet blir ett regeringsparti, 2) vilken betydelse har partiernas storlek och förskjutningar i storlek för sannolikheten att bli ett regeringsparti samt 3) vilka effekter har dessa faktorer på regeringarnas verksamhetsförutsättningar?

Denna bok handlar alltså om regeringsbildningen i parlamentariska system i en europeisk kontext. Väljarnas relation till regerings­bildningen är ett karakteristiskt, och potentiellt problematiskt, drag i parlamentariska system. Detsamma gäller beslutsprocesserna som leder fram till en ny regering samt de effekter som en bestämd typ av regering får för det politiska systemet.

Guy-Erik Isaksson är akademilektor i statskunskap och docent i statskunskap med offentlig förvaltning vid Åbo Akademi.