Bläddra

Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län. Ds 2012:55

Köp här

Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län. Ds 2012:55

Köp här
Föreslår att landstinget i Jönköpings län ska få det regionala utvecklingsansvaret i länet fr.o.m. den 1 januari 2015, enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Tidigare har lagen gällt landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun.