Bläddra

Registerutdrag i arbetslivet : betänkande från Utredningen om registerutdrag i samhället. SOU 2014:48

Köp här

Registerutdrag i arbetslivet : betänkande från Utredningen om registerutdrag i samhället. SOU 2014:48

Köp här
Utredningen föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret. Utredningen har inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet avseende arbetsgivare som idag inte har rätt att få ta del av arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret. Förslaget innebär i praktiken att förutsättningarna för arbetsgivares icke författningsreglerade registerkontroll återförs till vad som gällde före år 1989.