Bläddra

Regler i en ny reklamvärld

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Regler i en ny reklamvärld

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Marknadsrätten är ett område i förändring – globaliseringen, EU-samarbetet och inte minst internets framväxt påverkar allt mer. Lagar och marknadsetiska regler kring reklam är ett allt viktigare rättsområde som är under ständig utveckling. Ett exempel är hur reklambudskap får se ut på sociala medier. I boken analyserar författarna skilda aspekter, som den grundläggande yttrandefriheten i förhållande till reklambudskap, reklamidentifiering och den anknytande frågan om medverkansansvar samt miljöpåståenden och diskriminerande reklam. Boken är ett samarbete mellan Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt och Reklamombudsmannen för att belysa och analysera rättsutvecklingen genom lagstiftning, praxis och beslut. Bokens skilda kapitel är bearbetade examensarbeten författade av tidigare studenter vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Inledningen är skriven av Gunilla Welander som är jurist på Reklamombudsmannen. Boken vänder sig i första hand till verksamma jurister inom det marknadsrättsliga området men även till personer verksamma inom reklam- och mediebranschen.

Sven Olsson; Marknadsföring och yttrandefrihet i sociala medier
Olivia Otterstedt; Native Advertising ­– kameleonten i det nya reklamlandskapet
Shideh Goodarzi; Reklamidentifiering i sociala medier
Joakim Sunding; Medverkansansvar för reklamidentifiering
Jakob Rönnerbäck; Miljöpåståenden i marknadsföring
Marcus Rönne; Könsdiskriminerande reklam