Bläddra

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Ds 2016:33 :

Kategorier: Juridik
Köp här

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Ds 2016:33 :

Kategorier: Juridik
Köp här
Förslag som begränsar och förtydligar möjligheten för privatpersoner att föra in alkoholdrycker till Sverige från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förslaget innebär en ytterligare restriktion jämfört med det förslag som alkoholleveransutredningen presenterade i SOU 2014:58. Genom promemorians förslag införs ett krav på att köparen ska anlita den transportör som för in alkoholdryckerna till Sverige.