Bläddra

Reko – Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster 2018

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här

Reko – Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster 2018

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här
Standarden innehåller en metodik som ska tillämpas av auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter och deras medarbetare i yrkesutövningen. Standarden är uppbyggd enligt ett processtyrt synsätt. Den utgår från grundläggande regler om konsultens ansvar och organisation. Dessa regler åtföljs av olika steg i arbetsprocessen i den ordning dessa normalt uppstår.