Bläddra

Rektor och lagen : en studie av skolans pedagogiska ledare

Köp här

Rektor och lagen : en studie av skolans pedagogiska ledare

Köp här
Enligt läroplanerna är rektor som pedagogisk ledare ansvarig för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn har därmed ett författningsreglerat ansvar för skolans resultat och ska se till att barnen och eleverna får den hjälp och det stöd som de behöver för att nå de uppställda målen.

I den här studien presenteras vad som innefattas i rektors pedagogiska ledningsansvar och här redovisas också hur ett antal rektorer i grundskolan och gymnasieskolan ser på sitt uppdrag.

Studiens resultat visar att det finns stort utrymme för rektor att själv bestämma hur det pedagogiska ledarskapet ska utövas och att rektor inte alltid har kontroll på barnens och elevernas grad av måluppfyllelse. Rektor får ofta ikläda sig ett personligt ansvar för hur skolans ekonomi sköts. Samma personliga ansvar verkar dock inte utkrävas när det gäller vilka resultat som barnen/eleverna uppnår.

Rektor och lagen vänder sig främst till yrkesverksamma skolledare men också till andra intresserade, exempelvis lärare och förtroendevalda, som vill öka sin kunskap om innehållet i skolans pedagogiska ledarskap. Boken är lämplig att använda i rektorsutbildningar.