Bläddra

Religionens fem språk : om religionens mening och förnyelse

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Religionens fem språk : om religionens mening och förnyelse

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Ny utgåva av Religionens fem språk. I boken möter vi det grundläggande arbete med människans djupaste längtan som kännetecknat hela Martin Lönnebos livsgärning.
Här ges nycklar till att förstå hur hans liv vävts samman, hur djuplodande studier, lyhörd andlig läsning, regelbunden bön och liturgisk förnyelse integrerats med egen erfarenhet och därmed mejslat fram ett språk som bär. 

I Religionens fem språk möter vi också det omfattande och gedigna förarbete som till sist mynnat ut i Frälsarkransen. 

I boken visar Lönnebo att religionen uttrycker sig på olika ”språk” i personlig erfarenhet, seder, handling och kunskap. Genom dessa uppkommer ett femte språk som Lönnebo kallar för den femte språket ”enhetens språk”.