Bläddra

Resan genom historien : historiska romaner och berättelser. Från förhistorisk tid till vår egen. Supplement 2. Del 1-3

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: läsguider, kommentarer och boktips Litteraturvetenskap: referensverk
Köp här

Resan genom historien : historiska romaner och berättelser. Från förhistorisk tid till vår egen. Supplement 2. Del 1-3

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: läsguider, kommentarer och boktips Litteraturvetenskap: referensverk
Köp här
I Resan genom historien (tre delar samt två supplement, 1995-2009) har Åke Hellstrand, som är metodiklektor emeritus vid Göteborgs universitet, valt ut och kommenterat nästan 3.000 historiska romaner ur den svenska utgivningen fram till och med år 2008.

Resan genom historien är ett oumbärligt referensverk för såväl folkbibliotek som skolbibliotek och skolor på högstadie- och gymnasienivå. Den är även en guldgruva för den historieintresserade låntagaren.

De kommenterade böckerna är kronologiskt uppställda och grupperade under länder. I ett temaregister, som omfattar ett trettiotal teman från Antisemitism till Vetenskapshistoria inklusive Historiska gestalter och Historiska händelser, ges referenser till böcker som behandlar temat i skönlitterär form.

Detta supplement kompletterar de fyra tidigare utgivna delarna med drygt 300 historiska romaner utgivna efter 2003. De kommenterade böckerna är kronologiskt uppställda och grupperade under länder. I ett temaregister, som omfattar ett trettiotal teman från Antisemitism till Upptäcktsfärder inklusive Historiska gestalter och Historiska händelser, får man referenser till böcker som behandlar temat i skönlitterär form.