Bläddra

Resultat, kapital och kassaflöde

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning

Resultat, kapital och kassaflöde

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här

Boken (som tidigare hette Resultat, balans och likviditet) ger en lättillgänglig introduktion av centrala begrepp i redovisning med tonvikt på betalningsströmmar, resultat och förändringar i företagets tillgångar och skulder. Den betonar sambandet mellan intäkter och kostnader å ena sidan och förändringen av företagets nettotillgångar (tillgångar minus skulder) å den andra. När dessa samband klargjorts behandlas innebörden av begreppet eget kapital och tekniken dubbel bokföring. Den senare ses som ett sätt att beskriva de samband som behandlats tidigare i boken. Vidare behandlas resultatmätning i tillverkande företag och boken avslutas med ett kapitel om kassaflödesanalys och nyckeltal.

Boken är avsedd som introduktion till ekonomistyrningskurser i postgymnasial utbildning i företagsekonomi, men kan även användas för vidareutbildning på företag och gymnasieskolor. Den behandlar begreppen på ett principiellt snarare än ett teknikinriktat plan. Den är lämplig som introduktion till kurser i såväl extern- som internredovisning, då den kompletterar mer teknikinriktad litteratur.

Övningsboken Resultat, kapital och kassaflöde av Rune Lönnqvist kan med fördel användas som komplement till boken.

Förändringarna i tredje upplagan är huvudsakligen att ett kapitel, som behandlar resultatmätning i tillverkande företag, har tillkommit, och att kassaflödesanalysen anpassats till Redovisningsrådets rekommendation.