Bläddra

Resultat, kapital och kassaflöde – Övningsbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här

Resultat, kapital och kassaflöde – Övningsbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här
Denna övningsbok är främst avsedd att komplettera läroboken Resultat, kapital och kassaflöde av Dag Smith och innehåller ett 30-tal övningar inom områden som: • flöden och bestånd - sambandet mellan resultat och balans • innebörd och användning av begreppet eget kapital • likviditetsberäkningar och kassaflödesanalyser • resultat, balans och likviditet - tre bilder av företagets ekonomi • nyckeltal. Förutom fullständiga lösningar finns texter med vägledning i direkt anslutning till många övningar. Vägledningarna ger tips om arbetsgången i övningen samt ger ett kort referat av de normer och principer som illustreras i övningen. Dessutom har denna upplaga kompletterats med ett antal nya övningar där du kan få röstkommentarer via en webbläsare.