Bläddra

Revisionens roll i bolagsstyrningen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Revisionens roll i bolagsstyrningen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Revisionen är en bärande del av bolagsstyrningen och central för förtroendet på kapitalmarknaden. EU:s krav på ökad reglering, strävan mot internationell harmonisering och införandet av IFRS på redovisnings¬området bidrar till att revisorns roll är under omvandling. Tre ledande redovisnings- och revisionsforskare belyser här de utmaningar som revisorerna står inför och som på olika sätt har en koppling till bolagsstyrning. De utgår i sin analys från internationell forskning och aktuella svenska exempel: Vilka innovationer behövs för att höja revisionskvaliteten? Vilka drivkrafter dominerar utvecklingen av revisorsprofessionen? Hur kan revisorernas externa rapportering förbättras? Vilka krav ställer en principbaserad redovisning på revisorerna? Hur har införandet av revisionsutskott påverkat revisorernas ställning och arbete? Slutsatserna är bland annat att revisorskåren behöver återta initiativet, driva innovationsarbetet inom revision och konkurrera med kvalitet i revisionsutövandet. Författare är Bino Catasús, professor i redovisning och revision, Stockholms universitet; Niclas Hellman, tillförordnad professor i extern redovisning och finansiell analys, Handelshögskolan i Stockholm och Christopher Humphrey, professor i redovisning, Manchester Business School, University of Manchester.