Bläddra

Revolutionerande psykologi

Köp här

Revolutionerande psykologi

Köp här
Att kunna agera med vishet hör till människans eviga strävan. Det huvudsakliga syftet med denna bok är att modifiera de felaktiga drivfjädrarna till vårt inre beteende och på så vis få en harmonisk och fruktbärande existens. Studier och förståelse är de två pelarna i den gnostiska didaktiken. Gnosis är kunskap och revolutionerande psykologi som leder oss fram till auto-gnosis eller självkännedom.