Bläddra

Riv stängslen Medierna som mötesplats: public journalism i svensk tappning

Köp här

Riv stängslen Medierna som mötesplats: public journalism i svensk tappning

Köp här
De svenska journalisterna i gemen är helt beroende av eliternas dagordning. Journalisten Petter Beckman menar att den fixeringen måste brytas. Vanliga människor bör släppas in i samhällsdiskussionen på allvar.

Åren 1999-2002 ledde Beckman Dagens Nyheters mobila redaktion och fick på så sätt bedriva ett pionjärarbete med att utveckla en svensk ”public journalism” - en journalistik med rötter i USA och byggd på medborgerligt deltagande och dialog. Nu har Petter Beckman, på uppdrag av Institutet för Mediestudier i Stockholm, skrivit boken Riv stängslen där han summerar sina erfarenheter från de åren. Samtidigt visar han hur man kan skapa ett genuint offentligt samtal, där fler än politiker och experter känner sig hemma.
- När växande grupper hamnar helt utanför samhällsdiskussionen måste journalisterna börja lyssna på ett nytt sätt, säger Beckman.

Med exempel som vardagsrasism, barnuppfostran, friskolor och hederskultur visar författaren hur också svåra sociala konflikter kan hanteras med en medborgarjournalistisk metod. Boken är ett engagerat inlägg i demokratidebatten med tonvikt på mediernas och journalisternas uppdrag och roller. Den är också en lärobok - den första i sitt slag på svenska - för journalister och mediestuderande, fylld av konkreta visioner och praktiska tips: Hur formulerar man ett bra ämne? Vad gör man om folk tycker ”fel”? Vad är nyttan med en läsarpanel?