Bläddra

RO-DBT arbetsmaterial : Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Köp här

RO-DBT arbetsmaterial : Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Köp här

RO-DBT är en behandling för psykisk ohälsa kopplad till en överkontrollerad personlighetsstil. Stark rigiditet och ett alltför stort behov av kontroll förekommer vid exempelvis anorexi, återkommande depression, autismliknande syndrom och olika former av tvångsmässighet. Ensamhet är också ett vanligt följdproblem.

Behandlingen med RO-DBT är transdiagnostisk och förbättrar bland annat:

förmågan att uppleva och visa känslor, visa sårbarhet, släppa på kontrollen flexibilitet och öppenhet förmågan till emotionell närhet och social gemenskap.

Denna svenska utgåva motsvarar Thomas R. Lynchs färdighetsmanual fr.o.m. kapitel 5 och har utvärderats i forskningsprojekt vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Innehållet är uppdelat dels i ett arbetsmaterial för patienter, dels i instruktioner för terapeuter som även innehåller centralt material för individualterapin.

Terapeutinstruktionerna har en introduktion av psykologerna Martina Wolf-Arehult och Martina Isaksson, som också har fackgranskat innehållet.

Thomas R. Lynch är professor emeritus vid School of Psychology, University of Southampton i Storbritannien och den som har utvecklat RO-DBT.