Bläddra

Rörelseaktivitet – lek och lärande för utveckling av individ och grupp

Köp här

Rörelseaktivitet – lek och lärande för utveckling av individ och grupp

Köp här
Fysisk aktivitet har visat sig ha stor betydelse för effektiv inlärning och skapande. Arbetsdagen och lektionen borde vara upplagd så att aktivitetslust lockas fram, tas till vara eller kanaliseras. Den bästa inlärningseffekten skapas då hela kroppen och alla sinnen är med, att känna rörelselust och rörelseglädje befrämjar all inlärning.

Behovet av lek och rörelse är livslångt och en viktig förutsättning för lärande och arbetsmiljön. Vi har kropp som är byggd för rörelse och lek. Både på arbetsplatsen och skolan är det viktigt att vi leker för att fungera och må bra.

I boken Rörelseaktivitet inleder författaren Susanne Wolmesjö med tankar och teorier om rörelse, lek och dess påverkan på lärande och arbetsmiljö på grupp och individnivå. Därefter handlar boken framför allt om en undersökning om vad upplevelser av rörelseaktiviteter som inslag i skolvardagen och klassrumsundervisningen kan betyda för elever, lärare och deras lär- och arbetsmiljö. Innehållet kan dock även anpassas till andra situationer och arbetsmiljöer.