Bläddra

Rus och rit

Köp här

Rus och rit

Köp här
Rus & Rit är en introduktion till ett ständigt aktuellt tema och ger en mångfacetterad bild av sambandet mellan droger och religion. Boken ger exempel både på hur droganvändning påbjuds eller förbjuds med religiösa motiveringar och på hur droger används i riter i syfte att nå djupare kontakt med det gudomliga.
     Boken ger en inblick i synen på droger i många religiösa världar. De stora världsreligionerna islam, kristendom, hinduism och buddhism behandlas tillsammans med forntida religioner i Egypten, Grekland, Rom och Skandinavien och amerikanska indianers religiösa förhållningssätt.
     Bidragen i boken återger föredrag för ett seminarium om religioner och droger anordnat av DKSN, De Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse.