Bläddra

Rymdpreludium

Kategorier: Science fiction Skönlitteratur
Köp här

Rymdpreludium

Kategorier: Science fiction Skönlitteratur
Köp här
Rymdpreludium är första boken i trilogin Rymdsymfoni. De övriga två är Rymdopus och Rymdpostludium. Berättelsen handlar om den jordisk-marsianska familjen Mavros saga och livsöde. En episk krönika i en avlägsen framtid, där överbefolkningen på jorden tvingar mänskligheten att på allvar börjat blicka mot rymden och en framtida kolonialisering av rymden verkar vara det mest logiska. Man hade inlett med Månen och därefter med Mars, den röda planeten, vars Kolonialisering hade inletts för cirka 150 år sedan och hade varit ett dramatiskt och farofyllt äventyr som hade krävt uppoff ringar i människoliv samt gigantiska materiella resurser. Man hade även etablerat forskningsstationer, s.k. rymdhabitat på fl era ställen som låg i banor runt många andra planeter som till exempel vid Jupiters månar. Över allt detta vakar den mäktiga Rymdfl ottan, den enda militära organisationen med obegränsad makt. Rymdfl ottan var också garanten för Alliansens fortsatta existens och, förhoppningsvis, mänsklighetens överlevnad för det var rymdfl ottan som skulle föra människan till stjärnorna. Rymdpreludium inleds med att en utomjordisk intelligens gömmer kunskapen om universum i en krypta på Mars för cirka 200 miljoner år sedan. Astroarkeologerna Claudia och Andrej hittar den gömda kryptan på Mars och lyckas mot alla odds öppna denna och avslöja dess djupaste hemligheter. Ett hemligt Väktarråd inrättas för att bevara och skydda kryptans hemligheter från allt intrång… Författaren, Vasilis Hatziantoniou, är född i Grekland 1952 och kommit till sitt nya hemland Sverige vid 18-års ålder (1970). På den tiden lydde Grekland under militärjuntan. Vasilis är gift med Anna (arkeolog) och har två vuxna barn. Han är teknologie doktor i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola, vilket kanske förklarar hans stora intresse för vetenskaplig science fi ction samt hans förkärlek till kvantfysiken. Vasilis har alltid arbetat med forskning och utveckling inom den svenska exportindustrin och sedan 1996 har varit verkställande direktör för ett litet utvecklingsföretag för byggprodukter. Han läser och reser mycket, är numera pensionär och bor i Örebro.