Bläddra

Så använder vi våra bostäder : bostadsundersökning = en pilotstudie med 20 lägenheter

Köp här

Så använder vi våra bostäder : bostadsundersökning = en pilotstudie med 20 lägenheter

Köp här
”Bostadsvaneundersökning – Så använder vi våra bostäder” är en rapport från 20 vanliga svenska hem. Arkitekterna Ola Nylander och Anna Eriksson har intervjuat 20 familjer som representerar ensamhushåll, stora familjer, äldre och yngre hushåll samt den traditionella barnfamiljen om hur de bor idag. Bostäderna i undersökningen är flerfamiljshus av olika storlek, utrustning och ålder. Undersökningen är en pilotstudie som Hyresgästföreningen tagit initiativ till med förhoppning om att den kan bidra till att skapa intresse för en bred bostadsvaneundersökning som kan vara till hjälp i samhällsplaneringen.