Bläddra

Så här använder du ISO 9001 : en introduktion och praktiska råd

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Så här använder du ISO 9001 : en introduktion och praktiska råd

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Så här använder du ISO 9001 ISO 9001 är, som de flesta vet, skriven som ett antal formella krav, men det som står där kan också ses som en samling goda råd. Standarden i 2008 års version är nämligen ett resultat av många års erfarenhet när det gäller att leda, styra och utveckla en verksamhet då kvalitet är ledordet. Boken tar upp innehållet i standarden just som råd och beskriver också kort avsikten med varje råd. Många exempel ges sedan på hur råden kan tillämpas i praktiken. Varje företag eller annan organisation oavsett storlek och inriktning, vinstdrivande eller inte, kan säkert dra nytta av råden. Texten är disponerad efter några företeelser som ett företag eller annan organisation bör vara uppmärksam på: engagemang hos ledning och alla medarbetare, fokusering på kunders önskemål, behov och krav, synen på viktiga delar av verksamheten som processer, arbete mot klara mål med regelbunden uppföljning, ordning och reda som ett fundament, förbättringar, förbättringar, förbättringar. I boken ingår en frågelista till hjälp för att se om råden följs. De principer som ligger till grund för standarden samt certifiering berörs i korta drag.