Bläddra

Så, löser vi gåtan med det metabola syndromet : tillämpad näringsforskning med åtgärdsprogram

Kategorier: Ämnesomsättning Fysiologi Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner
Köp här

Så, löser vi gåtan med det metabola syndromet : tillämpad näringsforskning med åtgärdsprogram

Kategorier: Ämnesomsättning Fysiologi Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner
Köp här
Under ett forskningsarbete på Karolinska Institutet fann en grupp att mycket låga fettintag och höga kolhydratintag med optimala intag av övriga essentiella, nödvändiga näringsämnen kunde återställa en rubbad metabolism med utvecklad insulinresistens. Effekten på övriga blodvariabler som blodkolesterol, blodfett, lever och njurvärden gick till normalisering. Utvidgade försök på 2000 patienter på Sabbatsbergs sjukhus gav samma resultat. Metodiken utgjordes av speciella kostdataprogram som patienterna själva kunde arbeta med och träna sig till rätt näringsammansättning i sin egen mat. Analys av resultaten visade på ett speciellt förhållande mellan näringsämnena som kunde användas i en algoritm för implementering i en livsmedelsdatabas. Därvid kunde livsmedlen avgränsas i fyra olika grupper med olika sammansättning av energi för styrning av cellernas metabolism. I boken beskriver författaren hur man löste uppgiften och vilka möjligheter som nu öppnar sig att nå stora befolkningsgrupper och gå vidare i studier av sjukdomar där en rubbad metabolism kan vara den främsta orsaken till sjukdomen.