Bläddra

Så olika och ändå så lika!

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Så olika och ändå så lika!

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Ledarskap på kvinnors vis och jämställdhet på svenskt vis är det bärande fundamentet i Women in Management, den ettåriga utbildning som mer än trehundra kvinnor från Afrika, Asien och Latinamerika genomgick 1995-2007. Tillsammans med författaren, Inger Wallin, får vi följa kvinnorna under projekttiden. Med förord av Marianne Ahrne.

Min förhoppning är att boken ska väcka intresse och tankar kring hur kvinnors livsvillkor kan vara så annorlunda i olika delar av världen och ändå i  grunden så lika. /Inger Wallin

"Inger Wallins berättelse om ledarutbildning för kvinnor från tre kontinenter är en historia om hopp. Många exempel runt om i världen har visat att de biståndspengar som går direkt till kvinnor hjälper både dem och deras familjer på ett helt annat sätt än pengar till stora organisationer där risken alltid finns att någon korrupt person stoppar merparten i sin egen ficka."/Marianne Ahrne

Inger Wallin har sin förankring i Norrbotten. Det är där hennes berättelse tar avstamp för att sedan flyga ut i världen med kompetenta dynamiska kvinnor vid rodret.
En del av sin tid ägnar Inger åt Soroptimisterna, det internationella nätverket för yrkesverksamma kvinnor. På sommaren såväl som vintern betyder skärgården och fjällvärlden mycket för henne. Även yogan har en del i hennes liv.