Bläddra

Så styrs USA

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Så styrs USA

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
USA är sedan lång tid tillbaka en global stormakt och aktiv i stort sett över hela världen. Samtidigt är kunskapen om det amerikanska politiska systemet, som i viktiga avseenden är annorlunda än dagens västeuropeiska politiska system, begränsad. Vilka maktbefogenheter har egentligen presidenten när det gäller inrikes- respektive utrikespolitiken? Vilket inflytande har högsta domstolen på politiken? Och vilken roll spelar medierna? Här analyseras det politiska systemet i Förenta staterna utifrån författningens grundläggande bestämmelser. Även det politiska besluts­fattandet i delstaterna behandlas. I denna andra upplaga har ett nyskrivet kapitel om presidentens stab tillkommit, liksom ett kapitel om president Trumps politiska agenda. Boken vänder sig till alla som vill få en introduktion till hur USA:s politiska system har vuxit fram och hur det fungerar idag.