Bläddra

Saga och verklighet : barnboksproduktion i det postsovjetiska Lettland

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Litteraturvetenskap och litteraturkritik Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Köp här

Saga och verklighet : barnboksproduktion i det postsovjetiska Lettland

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Litteraturvetenskap och litteraturkritik Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Köp här
Denna avhandling i etnologi handlar om barnboksproduktion i Lettland efter Sovjetunionens fall. Fokus ligger på 2000-talets första hälft. På vilket sätt har postsovjetiska transformationer påverkat förutsättningarna för utformandet av den lettiskspråkiga barnboksproduktionen? I avhandlingen undersöks hur transformationernas politiska, ekonomiska och kulturella aspekter uppfattas av och berör barnboksproducenterna - bland andra förlagsredaktörer, bibliotekarier och författare. Deras syn på samhället och deras eget arbete med barnböcker presenteras i ljuset av det lettiska nationsbygget, de transnationella nätverken och den globala, ekonomiska utvecklingen.