Bläddra

Säker bekämpning

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skadedjursbekämpning Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Säker bekämpning

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skadedjursbekämpning Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Denna handbok ger grundläggande kunskaper om användningen av kemiska bekämpningsmedel. Här beskrivs hur preparaten ska användas för att nå avsedd effekt och vad man kan göra för att minimera de risker för hälsa och miljö. Boken behandlar också de risker för livsmedel och vatten som bekämpningsmedel kan förorsaka och den personliga skyddsutrustning som krävs vid hantering av bekämpningsmedel. I de tekniska avsnitten behandlas sprutans uppbyggnad och funktion, olika typer av sprutor och hjälpmedel för att underlätta hanteringen av bekämpningsmedel vid påfyllning. Det praktiska bekämpningsarbetet, kalibrering av spruta och rengöring beskrivs också. Det regelverk som kringgärdar bekämpningsmedelsanvändningens olika delar finns också med vilket gör den till en användbar uppslagsbok för alla som behöver orientera sig i detta.

Säker bekämpning är i första hand avsedd för den obligatoriska behörighetsutbildningen för att få använda bekämpningsmedel yrkesmässigt i jordbruk, skogsbruk och trädgård men alla som är intresserade av växtskydd och jordbrukets miljöfrågor hittar mycket information i denna bok.

Utgiven i samarbete med Statens jordbruksverk. Andra reviderade utgåvan.